Klientų aptarnavimo centras
+37070033390

Veiklos sertifikatai ir atestatai

Standartai
2019 m. sausio 1 d.

Daugiabučių namų priežiūros standartas ST-01/PR-8

Įmonėje yra įdiegtas daugiabučių namų priežiūros standartas ST-01/PR-8, kuris reglamentuoja vidinius įmonės procesus, susijusius su daugiabučių namų priežiūros teikimo paslaugomis, ir su tuo susijusias procedūras.

2018 m. birželio 2 d.

Kokybės ISO 9001:2015

Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, sertifikatas įrodo, kad įmonėje nustatyti ir nuolat tobulinami verslo procesai. Įmonė rūpinasi teikiamų paslaugų kokybe ir yra orientuota į klientą; tiekėjai–subrangovai atrinkti pagal nustatytus kriterijus; paslaugas teikiantys darbuotojai yra atitinkamos kompetencijos.

2018 m. birželio 2 d.

Aplinkos apsaugos ISO 14001:2015

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos, atitinkančios ISO 14001:2015 standarto reikalavimus, sertifikatas įrodo, kad įmonėje nustatyti ir valdomi reikšmingi aspektai, darantys poveikį aplinkai ir žmogui. Vykdomas atliekų rūšiavimas; kontroliuojamas cheminių medžiagų naudojimas; taupomi gamtos ištekliai ir energija; nuolat atnaujinamas automobilių parkas. Įmonė nuo 2008 metų yra paskelbta atsakingo elgesio zona.

2016 m. birželio 5 d.

Darbuotojų saugos ir sveikatos OHSAS 18001:2007

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos, atitinkančios OHSAS 1800:2007 standarto reikalavimus, sertifikatas įrodo, kad įmonė skiria ypatingą dėmesį ir reikiamas lėšas saugiai ir sveikai darbo aplinkai užtikrinti. Įmonė naudoja prevencines priemones, skirtas darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe užtikrinti visuose įmonės veiklos etapuose; įmonės personalas saugomas nuo traumų, profesinių ligų ir profesinės rizikos.

Veiklos atestatai
2012 m. rugsėjo 24 d.

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas (Nr. 000048)

Stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos,  šilumos siurblių, turinčių iki 300 kg ir daugiau fluorintų dujų ir (ar) jų preparatų, įrengimas, eksploatacija ir techninė priežiūra.

2011 m. balandžio 15 d.

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu

 1. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai
 2. Statybos darbų sritys:

  statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas

  statinio šildymo , vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas

  statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas

  procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas

  statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas

  statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų  įrengimas

2010 m. liepos 2 d.

Eksploatuoti gamtinių dujų įrenginius (Nr. GD-0297)

 1. Dujotiekių ir jų įrenginių paleidimo ir derinimo darbai
 2. Vartotojų dujotiekių ir jų įrenginių eksploatavimo darbai
 3. Dujinių prietaisų ir dujinių technologinių įrenginių eksploatavimo darbai
2006 m. balandžio 14 d.

Eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas (Nr. T-0529)

 1. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio remonto darbai
 2. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio bandymo darbai
 3. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai
 4. Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai
 5. Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai
 6. Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai
 7. Šilumos punktų iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai
 8. Šilumos įrenginių vidinių paviršių cheminio valymo darbai
 9. Šilumos įrenginių apmūrijimo, izoliavimo ir dažymo darbai bei dūmtraukių paviršių remonto darbai
 10. Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, atitikties energetinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbai
 11. Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais atitikties energetinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbai
2006 m. balandžio 13 d.

Eksploatuoti elektros įrenginius

 1. Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios eksploatavimo darbai (išskyrus variklių apvijų remontą)
 2. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kW įtampos remonto darbai (išskyrus jungtuvų ir transformatorių remontą)
 3. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kW įtampos eksploatavimo darbai
 4. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai
 5. Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai
 6. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai
Standartai
2019 m. sausio 1 d.

Daugiabučių namų priežiūros standartas ST-01/PR-8

Įmonėje yra įdiegtas daugiabučių namų priežiūros standartas ST-01/PR-8, kuris reglamentuoja vidinius įmonės procesus, susijusius su daugiabučių namų priežiūros teikimo paslaugomis, ir su tuo susijusias procedūras.

Kokybės ISO 9001:2015

Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, sertifikatas įrodo, kad įmonėje nustatyti ir nuolat tobulinami verslo procesai. Įmonė rūpinasi teikiamų paslaugų kokybe ir yra orientuota į klientą; tiekėjai–subrangovai atrinkti pagal nustatytus kriterijus; paslaugas teikiantys darbuotojai yra atitinkamos kompetencijos.

2018 m. birželio 2 d.
2018 m. birželio 2 d.

Aplinkos apsaugos ISO 14001:2015

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos, atitinkančios ISO 14001:2015 standarto reikalavimus, sertifikatas įrodo, kad įmonėje nustatyti ir valdomi reikšmingi aspektai, darantys poveikį aplinkai ir žmogui. Vykdomas atliekų rūšiavimas; kontroliuojamas cheminių medžiagų naudojimas; taupomi gamtos ištekliai ir energija; nuolat atnaujinamas automobilių parkas. Įmonė nuo 2008 metų yra paskelbta atsakingo elgesio zona.

Darbuotojų saugos ir sveikatos OHSAS 18001:2007

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos, atitinkančios OHSAS 1800:2007 standarto reikalavimus, sertifikatas įrodo, kad įmonė skiria ypatingą dėmesį ir reikiamas lėšas saugiai ir sveikai darbo aplinkai užtikrinti. Įmonė naudoja prevencines priemones, skirtas darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe užtikrinti visuose įmonės veiklos etapuose; įmonės personalas saugomas nuo traumų, profesinių ligų ir profesinės rizikos.

2016 m. birželio 5 d.
Veiklos atestatai
2012 m. rugsėjo 24 d.

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas (Nr. 000048)

Stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos,  šilumos siurblių, turinčių iki 300 kg ir daugiau fluorintų dujų ir (ar) jų preparatų, įrengimas, eksploatacija ir techninė priežiūra.

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu

 1. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai
 2. Statybos darbų sritys:

  statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas

  statinio šildymo , vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas

  statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas

  procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas

  statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas

  statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų  įrengimas

2011 m. balandžio 15 d.
2010 m. liepos 2 d.

Eksploatuoti gamtinių dujų įrenginius (Nr. GD-0297)

 1. Dujotiekių ir jų įrenginių paleidimo ir derinimo darbai
 2. Vartotojų dujotiekių ir jų įrenginių eksploatavimo darbai
 3. Dujinių prietaisų ir dujinių technologinių įrenginių eksploatavimo darbai

Eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas (Nr. T-0529)

 1. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio remonto darbai
 2. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio bandymo darbai
 3. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai
 4. Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai
 5. Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai
 6. Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai
 7. Šilumos punktų iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai
 8. Šilumos įrenginių vidinių paviršių cheminio valymo darbai
 9. Šilumos įrenginių apmūrijimo, izoliavimo ir dažymo darbai bei dūmtraukių paviršių remonto darbai
 10. Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, atitikties energetinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbai
 11. Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais atitikties energetinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbai
2006 m. balandžio 14 d.
2006 m. balandžio 13 d.

Eksploatuoti elektros įrenginius

 1. Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios eksploatavimo darbai (išskyrus variklių apvijų remontą)
 2. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kW įtampos remonto darbai (išskyrus jungtuvų ir transformatorių remontą)
 3. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kW įtampos eksploatavimo darbai
 4. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai
 5. Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai
 6. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai
Klientų aptarnavimo centras
+37070033390