Klientų aptarnavimo centras
+37070033390

Pastatų ūkio valdymas ir administravimas

Maksimalų kliento lūkesčių įgyvendinimą siekiame užtikrinti prisitaikydami prie kliento verslo specifikos, darbo aplinkos, poreikių, problemų ir verslo tikslų.

Rūpintis visais klausimais skiriamas atsakingas atstovas - pastatų priežiūros vadybininkas, kuris atstovauja kliento interesus, bendraudamas su rangovais, tiekėjais, atlieka įvairius administracinius pastatų ūkio valdymo darbus:

 • Organizuoja pastatų ar atskirų patalpų nuolatinius stebėjimus, kasmetines, neeilines apžiūras, kurių metu kartu su atestuotais pastatų priežiūros specialistais vertina pastatų ar patalpų techninę būklę, parengia ir tvarko privalomąją statinių techninės priežiūros dokumentaciją
 • Užtikrina pastatų ar atskirų patalpų inžinerinių sistemų techninės profilaktinės priežiūros darbų kokybę, rūpinasi savalaikiu pastebėtų gedimų šalinimu ir jų prevencija
 • Organizuoja remonto darbus, sudaro rangos sutartis, atlieka darbų priežiūrą, vykdo jų priėmimą
 • Kartu su inžinierių komanda gilinasi į pastato energetinį ūkį, atlieka suvartojamų energetinių resursų analizę, konsultuoja energijos taupymo ir efektyvaus vartojimo klausimais

Atliekame darbus, kurių negalite, nenorite ar neturite laiko atlikti Jūs, todėl visą savo dėmesį ir energiją galite skirti savo tiesioginiam darbui.

 


Techninė priežiūra

Laiku atliekama pastato ir jo sistemų techninė priežiūra pastato savininkui leidžia objektyviai įvertinti esamą būklę ir suteikia galimybę racionaliai planuoti investicijas – eksploatacijai, renovacijai ar kitiems reikalingiems atnaujinimams.

Vėdinimo, šaldymo ir kondicionavimo sistemos

Ilgalaikiam, stabiliam ir ekonomiškai naudingam sistemų darbui užtikrinti reguliariai atliekama sistemų profilaktinė patikra, derinimas, įrenginių valymas, parametrų analizė ir reguliavimas bei kiti darbai, numatyti gamintojo priežiūros instrukcijose. Tik atliekant reguliarią techninę priežiūrą, sistemoms teikiama gamintojo nurodyta garantija

Vandentiekio ir nuotekų sistemos

Siekiant sumažinti nuotekų ar vandentiekio sistemų avarijų riziką, nuolat stebimas šių sistemų funkcionavimas, atliekami profilaktiniai darbai. Rūpinantis aplinkosauga, ypatingas prevencinis dėmesys skiriamas riebalų ar naftos produktų gaudyklių veikimui

Elektros sistemos (iki 10 kV)

Siekiant užtikrinti saugų elektros energijos vartojimą, atliekama privaloma prevencinė elektros sistemų priežiūra pagal norminius teisės aktus: vidaus ir lauko tinklų, apšvietimo, instaliacijos sistemų, šviestuvų, elektros lizdų, jungiklių, paskirstymo dėžučių ir skydelių profilaktinė patikra ir priežiūra, kabelių ir laidų izoliacijos varžų matavimai, transformatorinių ir elektros įvadų, nenutrūkstamų elektros šaltinių, dyzelinių generatorių priežiūra ir kt.

Šildymo bei karšto vandens tiekimo sistemos

Siekiant palaikyti optimalią šildomų patalpų oro ir tiekiamo karšto vandens temperatūrą bei užtikrinti stabilų sistemų veikimą, reguliariai tikrinami ir reguliuojami šilumos punkto įrenginiai ir darbo parametrai. Ruošiant sistemą šildymo sezonui, vykdomi hidrauliniai bandymai, šildymo sistemos ir šilumokaičių plovimai, reguliariai atliekama legioneliozės prevencija, kiti profilaktinės, prevencinės ir korekcinės priežiūros darbai

Pastato konstrukcijos

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu, nustatytu periodiškumu vykdomas nuolatinis statinio būklės stebėjimas, periodinės ir specializuotos apžiūros statinio techninei būklei įvertinti. Laiku aptikti defektai padeda išvengti didesnės žalos pastato konstrukcijoms ar galimų nelaimių

Taip pat pasirūpinsime priešgaisrinių ir gaisro gesinimo sistemų ir priemonių (inventoriaus), dujų ūkio, apsaugos, vaizdo stebėjimo ir praėjimo kontrolės sistemų, liftų ir kitos kėlimo įrangos, BMS (PVS) technine priežiūra. 


 

AVARINĖS TARNYBOS PASLAUGOS

Avarinė „Corpus A“ tarnyba dirba visą parą – darbo, poilsio ir švenčių dienomis.

Visą su gedimais ar kitais nesklandumais susijusią informaciją gauna ir apdoroja skambučių centro darbuotojai, kurie padeda techninių ar avarinių tarnybų specialistams greitai ir veiksmingai sureaguoti į kilusias problemas.

Taip užtikrinamas prižiūrimų pastatų ar atskirų patalpų inžinerinių sistemų tinkamas funkcionavimas, savalaikis gedimų šalinimas.

Įvykus avarijai ar pastebėjus gedimus, prašome bet kuriuo metu kreiptis skambučių centro telefonu 8 700 80008


MONTAVIMO IR KITI RANGOS DARBAI

Atliekame šių sričių montavimo ir rangos darbus:

 • Pastatų šildymo sistemų
 • Oro kondicionavimo
 • Elektrotechnikos darbų (iki 1000 V įtampos)
 • Vandentiekio, nuotekų tinklų
 • Smulkių bendrųjų statybos darbų

Darbams atlikti naudojamos kokybiškos medžiagos ir profesionali įranga, suteikiama garantija.


TERMOVIZINIAI TYRIMAI

Termovizija – fizinių kūnų spinduliuojamų infraraudonųjų spindulių fiksavimas termovizoriais ir gautų rezultatų - termogramų analizė. Pastate apsilankę specialistai termovizoriais ištiria situaciją, užfiksuoja ją termogramose ir išanalizuoja gautus rezultatus.

Termovizija gali padėti nustatyti statybos darbų broką, įvertinti pastatų renovacijos, šiltinimo ar atitvarų montažo darbų kokybę, sužinoti tikrąją perkamo nekilnojamojo turto būklę.

Termovizija taip pat taikoma:

 • Diagnostikai šilumos ūkyje
 • Diagnostikai elektros energetikoje

PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMAS

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas – reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas, priskiriant pastatą klasei, išduodamas sertifikatas.

Pastatai ar jų dalys pagal energinį naudingumą skirstomi į 9 klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. Energijos beveik nevartojantis pastatas ar jo dalis įvertinama aukščiausia A++ klase.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas privalomas:

 • Užbaigus naujų pastatų statybą ir nustatytais atvejais po pastato rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar kapitalinio remonto
 • Parduodant ar išnuomojant pastatus ir / ar jų dalis
 • Didesniems nei 250 kv. m naudingojo vidaus patalpų ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, sporto, gydymo ir poilsio paskirties pastatams
 • Atliekant daugiabučio namo renovaciją, kai sertifikatas yra atnaujinimo projekto sudedamoji dalis

 

PASTATŲ ŠILDYMO IR ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO TIKRINIMAS

Eksploatuojant šildymo sistemas su 100 kW ir didesnės vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais ar 100 kW ir didesnės vardinės atiduodamosios galios kondicionavimo sistemas, privaloma tikrinti šių sistemų energinį efektyvumą. Taip siekiama mažinti pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas.

Šiai veiklai atestuoti specialistai apsilanko pastate ir pagal teisės aktais patvirtintą reglamentą atlikę inžinerinių įrenginių patikrinimą, paruošia Valstybinei energetikos inspekcijai nustatytos formos ataskaitą.

 

 

Klientų aptarnavimo centras
+37070033390